Athletic Schedule

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Sun, Nov 28
Mon, Nov 29
Tue, Nov 30
Girls Varsity Ice Hockey vs. Xavier High School (Home)
University School of Milwaukee
Girls JV Ice Hockey vs. Xavier High School (Home)
University School of Milwaukee
Wed, Dec 1
Thu, Dec 2
Fri, Dec 3
Boys JV2 Basketball vs. Kenosha Christian Life (Away)
Kenosha Christian Life High School
Basketball - Girls vs. The Prairie School (Home)
University School of Milwaukee
Boys JV Ice Hockey vs. DC Everest (Home)
University School of Milwaukee
Girls JV Ice Hockey vs. Sun Prairie East (Away)
Waunakee/Deforest Ice Rink
Boys JVI Basketball vs. Kenosha Christian Life (Away)
Kenosha Christian Life High School
Girls Varsity Basketball vs. The Prairie School (Home)
University School of Milwaukee
Boys Varsity Ice Hockey vs. DC Everest (Home)
University School of Milwaukee
Boys Varsity Basketball vs. Kenosha Christian Life (Away)
Kenosha Christian Life High School
Girls Varsity Ice Hockey vs. Sun Prairie East (Away)
Waunakee/Deforest Ice Rink
Sat, Dec 4
Boys JV Ice Hockey vs. Wausau West (Home)
University School of Milwaukee
Boys Varsity Ice Hockey vs. Wausau West (Home)
University School of Milwaukee
Sun, Dec 5
Mon, Dec 6
Thu, Dec 9
Sat, Dec 11
Sun, Dec 26
Fri, Dec 31
Sat, Jan 1